art.seungsoo.ap.jpg

ได้ข่าวจากในโทรทัศน์ฟังไม่ค่อยจได้ศัพท์เลยลองเปิดเว็บไซต์ซีเอ็นเอ็นเช็คข่าวคราว ผลพวงจากการประท้วงของประชาชนเกาหลีใต้นับหมื่นต่อเรื่องการอนุญาตินำเข้าเนื้อวัวจากสหรัญของรัฐบาล สุดท้ายคณะรัฐมนตรีประกาศลาออกทั้งคณะเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าว และได้เสนอเรื่องการลาออกให้ประธานาธิบดีลีเมียงบัคพิจารณาต่อไป

ทำไมคนเกาหลีต้องออกมาประท้วง

เมื่อสามสี่ปีก่อนเชื้อวัวบ้าระบาดเกาหลีจึงแบนเนื้อวัวสหรัฐ มาถึงวันนี้เมื่อรัฐบาลอนุญาติให้มีการนำเข้าเนื้อวัวจากอเมริกาได้อีกครั้ง ประชาชนจึงออกมาประท้วงคัดค้าน เห็นว่ารัฐบาลนั้นไมใส่ใจต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน น่าสนใจตรงที่ว่าทำไมคนเกาหลีใต้ถึงได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ในสิ่งที่พวกเขาเห็นว่ารัฐบาลทำเรื่องที่น่าจะไม่ถูกต้อง น่าสนใจว่าทำไมคนเกาหลีถึงได้อ่อนไหวต่อเรื่องสุขภาพมากถึงเพียงนี้

มุมมองรัฐบาลเกาหลีต่อการประท้วง

รัฐบาลในฐานะผู้ใช้อำนาจบริหารประเทศย่อมทำให้เรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ การที่รัฐบาลอนุญาติให้มีการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐก็เพื่อเปิดทางไปสู่ข้อตกลงทางการค้าเพราะเล็งเห็นถึงมูลค่าเม็ดเงินมหาศาลที่จะได้จากข้อตกลงการค้ากับอเมริกา ถ้ามองอย่างคนนอกที่ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังก็ต้องบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำก็เพื่อผลประโยชน์ของประชาติ และเมื่อมีกระแสต่อต้านรัฐบาลก็ออกมาให้ความมั่นใจว่าจะดูแลเนื้อที่นำเข้าให้เป็นเนื้อที่ปลอดจากเชื้อโรคร้าย แต่เมื่อการต่อต้าน การออกมาประท้วงตามท้วงถนนยังมีอยู่และทวีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่รัฐบาลทำคือประกาศลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าว ทำไมนักการเมืองเกาหลีถึงได้ยอมลาออก ทำไมนักการเมืองเกาหลีถึงเคารพต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนถึงขนาดนี้

 

Comment

Comment:

Tweet

ทิ้งท้ายไว้ให้ใครตอบรึเปล่าเนี่ย
น่านสิทำไมเค้ากล้ารับผิดชอบด้วยการลาออกน่ะ
ทำไมembarrassed

#1 By sjtree on 2008-06-10 15:48