ออกไป

posted on 06 Jun 2008 15:28 by sheep-island

Comment

Comment:

Tweetขอไล่ด้วยคน ออกไป!! ออกไป!!

#2 By देवता on 2008-06-06 22:07

....หนึ่งเสียงช่างเบานัก
....แต่แสนเสียงล้านเสียงอันอื้ออึง
....ต่างเกิดจากหนึ่งเสียงอันเบา
....รวมกันเข้าเป็นพลัง
...."ไล่..ออกไป..ไล่..ออกไป"
Hot!
'block coool!'

#1 By BOB_SPOKESMAN OF BROKU on 2008-06-06 16:11